١٣٩٨/٠٩/٠٧

آموزش بدن انسان

دخترهای گلم با اعضای بدن انسان اشنا میشوند .ودر مورد هر کدوم توضیح مختصری به دخترهای گلم داده شد. ودر اخر پی بردن به عظمت خداجون وتشکر از خدای مهربان بخاطر تمام نعمتهایی که به ما داده است.

نظرات