١٣٩٨/١١/٠١

شناخت جانوران وحشی و جنگل

دخترهای گلم با انواع جانوران وحشی و محل زندگی و پوشش بدن جانوران وحشی آشنا شدن. درپایان کولاژ پوشش بدن رو انجام دادن و برای خلاقیت با پوسته تنقلات کاردستی جانوران درست کردن.

نظرات