١٣٩٨/١١/٢١

جشن 22 بهمن ماه

برپایی جشن 22 بهمن. سفره انقلابی. خواندن سرود یار دبستانی. اهدای جوایز

نظرات