١۴٠٠/٠۴/٢٢

خلاصه جلسه دوم باشگاه خانواده رهپویانی موضوع شخصیت شناسی و تربیت فرزندان- قسمت اول

خلاصه جلسه دوم باشگاه خانواده رهپویانی 16 تیرماه 1400
با موضوع شخصیت شناسی و تربیت فرزندان:
برای بهتر مشخص شدن  اینکه شخصیت چیست؟به  مقایسه تعاریف رفتار و شخصیت میپردازیم:
1)رفتار:واکنشی است که فرد با توجه به شرایط موجود در آن نشان میدهد و اغلب  تکرار نمیشود.
2)شخصیت: رفتار یا واکنشی است که اغلب تکرار می‌شود.
تعریف شخصیت شناسی از دیدگاه آلبرت: مجموعه ای از رفتارها و شیوه های تفکر شخص در زندگی روزمره با ویژگی های بی همتا بودن، ثبات و قابلیت پیش بینی.
برای شخصیت شناسی چند روش و تست وجود دارد که امروز روش MBTIرا مورد بررسی قرار میدهیم.
بر این اساس افراد به این 4 گروه تقسیم میشوند:
1)درون گرا یا برون گرا
2)حسی یا شهودی
3)احساساتی یا متفکر
4)قضاوت گرا یا دریافت گر

نکته:ثبات در شخصیت به این معنا است که اگر فرد مثلا یکبار عصبانی شد آنرا جز شخصیت او قایل نشویم، بلکه باید چندبار تکرار شود.
نکته2: قابلیت پیش بینی ، مثلا بتوانیم بر اساس واکنش ها و رفتارهایی که از فرد سر می‌زند بگوییم فلان شخص میتواند روانشناس خوبی شود.

همیشه به خاطر داشته باشیم بچه ها به شدت تحت اثر محیط اطراف هستند، پس محیط سالم و قوی برای آنها انتخاب کنیم.
برای نشان دادن تاثیر محیط اطراف دانشمندان آزمایشی انجام دادند که بنام (اش)معروف است....

فرزندان ما بین 70 تا 80 درصد تحت تاثیر محیط نمیتوانند کار صحیح و انتخاب درست را انجام دهند.
بچه با هر شخصیتی که باشد اگر در محیط اشتباهی قرار بگیرد ، نمی‌تواند صحیح تصمیم بگیرد.

ویژگیهای افراد درونگرا:
1)معمولا آرام و صبور هستند.
2)معمولا خجالتی هستند و برای برقراری ارتباط کمتر پیش قدم میشوند.
3)معمولا رفتار یکنواختی دارند و کمتر دچار هیجان شدید میشوند.
4)محافظه کار هستند و مرتکب خطاهای بزرگ نمیشوند.
5)دوست دارند زمان زیادی را با خودشان سپری کنند.
6)ترجیح میدهند دوستان کمی داشته باشند اما روابط آنها بسیار عمیق و جدی است.
7)پیش از حرف زدن معمولا با دقت زیاد  حرف دیگران را گوش می‌دهند سپس جواب میدهند.
8)ترجیح میدهند تنهایی روی یک پروژه کار کنند.
9)شناختن آنها دشوار است و کمتر کسی از ساده ترین امور زندگی خصوصی ان افراد اطلاعی دارد.
10)پیش از انجام  دادن هرکاری فکر میکنند بعد وارد عمل میشوند.
11)اگر زمان زیادی با دیگران سمری کنند خسته و بی حوصله میشوند.
12)در مکالمات تلفنی به صحبت طولانی  علاقه ندارند و ترجیح میدهند خلاصه و مفید صحبت کنند.
13)به حقایق و عقایدی علاقه مند هستند که پشت کاری نهفته است.
14)بیشتر اهل نوشتن هستند تا صحبت کردن .

ویژگیهای افراد برون گرا:
 1)از صحبت کردن با دیگران انرژی روحی و روانی دریافت می‌کنند.
2)شناختن آنها در مقایسه با دیگران آسان است.
3)دوستان و آشنایان زیادی دارند.
4)بیشتر تمایل به پیش قدم شدن در آشنایی دارند.
5)اطلاعات را به راحتی در اختیار دیگران قرار میدهند.
6)دوست دارند در کانون توجه باشند.
7)تقریبا با هرکسی حرفی برای گفتن دارد.
8)اگر مدت طولانی تنها باشند به شدت  در معرض افسردگی قرار میگیرند.
9)نخست صحبت میکنند بعد به حرف دیگران گوش میدهند.
10)به کار گروهی علاقمند هستند و اغلب داوطلب هستند.
11)با صدای بلند فکر میکنند.
12)قبل از اینکه فکر کنند عمل میکنند و خیلی اوقات از این کار پشیمان میشوند.
13)اعلب هنگام انحام کارهای طولانی که نیاز به صبر و حوصله دارد ممکن است عصبی و پرخاشگر شوند.
 
شخصیت مجموعه ای از رفتارها ی ارثی و اکتسابی است.


نظرات