١۴٠٠/٠٣/٠٧

جشن پایان سال پیش دبستانی

جشن آخر سال پیش دبستانی در فضای باز و در باغ جنت برگزار شد.

 در این جشن با همکاری اولیا برنامه هایی که در طول سال تحصیلی آموزش داده شده بود، توسط دخترانم اجرا شد .

نظرات