١۴٠٠/٠٢/٢۵

کاردستی عروسک انگشتی

دختران گلم با چیدن خطوط ، و چسباندن آنها، عروسک های انگشتی درست کردند و بعد از آن با عروسک‌های خود ایفای نقش کردند.

نظرات