١٣٩٩/١١/٢٣

برگزاری کلاس حضوری

این هفته کلاس پیش دبستانی به صورت حضوری و در باغ جنت برگزار شد.

بچه ها با رعایت پروتکل ها و با استفاده از ماسک در این کلاس ها حضور داشتند.

نظرات