١٣٩٩/١١/٢٣

آشنایی با پخت نان

دختران گلم بعد از آموزش در مورد مراحل تهیه آرد و پخت نان، نحوه ی استفاده صحیح از نان وعدم اسراف آن‌  و تمامی نکات در مورد تهیه نان، باکمک والدین عزیز در منزل نان درست کردند. این آموزش برای بچه ها جالب  و لذت بخش بود

نظرات