١٣٩٩/١١/١۶

برگزاری کلاس حضوری

امروز در باغ جنت یک برنامه داشتیم .

 

در این جلسه علاوه بر دیدار، دورهمی و بازی با بچه ها، به آموزش گیاهان نیز پرداخته شد.

نظرات