١٣٩٩/١٠/١٢

کاردستی با حبوبات

به انواع دانه‌های خوراکی ماند لوبیا، عدس، ماش، نخود، لپه و ... حبوبات می گوییم.

موضوع این قسمت خلاقیت وکار دستی با حبوبات و پوست گردو بود.

هدف از این آموزش، بحث و گفتگو با دختران گلم در خصوص لاک پشت و نحوه ی زندگی آن بود.

دختران گلم طبق توضیحات مربی،کاردستی لاک پشت را انجام دادند که برا دختران گلم بسیار لذت بخش بود.

نظرات