١٣٩٩/١٠/٢٣

جشنواره آشپز کوچولو

ما یک جشنواره خوشمزه داشتیم .

یک جشنواره آشپزی!

هدف این جشنواره : ایجاد انگیزه وافزایش مهارت های فردی دختران گلم در مبحث آشپزی بود .

دراین جشنواره دختران گلم با نظارت مادرهای عزیز سالادالویه درست کردند. که بسیار جذاب بود برا بچه ها

 
نظرات