١٣٩٩/٠۵/٠٩

دهه ولایت و امامت

دهه ولایت و امامت به فاصله زمانی «عید قربان» تا «عید غدیر خم» گفته شده و زمانی ارزشمند برای مسلمان خصوصاً شیعیان محسوب می‌شود، زیرا «عید سعید قربان» زمانی است که انسان به قربانی کردن امیال و خواسته‌های نفسانی می‌پردازد و بدین ترتیب به جایگاه حقیقی انسانیت دست می‌یابد.


نظرات